De pijlers van het ROC4.NL-concept

Voortdurend innovatief

Ons team volgt de markt-, -onderwijs- en digitale ontwikkelingen in de retail op de voet. Vervolgens vertalen wij deze ontwikkelingen naar de opleiding en houden wij deze actueel.

Contextrijk

In onze visie staat úw bedrijfspraktijk centraal. Uw praktijk vertalen wij naar leerdoelen en de daarbij benodigde theorie. Studenten ervaren daarmee de opleiding als ‘het in dienst staan van de praktijk’. Daarmee zijn onze ‘live’ – contactdagen ook efficienter en doelmatiger omdat ze meer voorzien zijn van een heldere praktijkcontext.

Maatwerk

Vanuit de praktijk wordt de opleiding opgebouwd. Ambities en doelen worden hierin meegenomen. Dit maatwerk wordt vooraf met het bedrijf besproken en vastgelegd.

Educatieve technologie

Een deel van de opleiding biedt ROC4.NL plaats- en tijdonafhankelijk aan via een e-learning-omgeving. Nieuwe technieken worden ingezet bij het leren op de werkplek, bij online leren en binnen het samenwerkend leren.

21st century skills

We bereiden de verkoopspecialist voor op het beroep van de toekomst.

  • In het concept is aantoonbaar veel aandacht voor begeleiding van de student.
  • De nieuwe opleiding sluit aantoonbaar aan bij kennis en competenties die het bedrijfsleven vraagt. Het curriculum wordt voor een groot deel bepaald door de gekozen leer-werk omgeving en is voor iedere student specifiek maatwerk. Wij brengen de opleiding naar de praktijk.
  • De traditionele verdeling tussen theoriedagen en praktijkdagen vervaagt. Integratie van theorie in de praktijk wordt mogelijk gemaakt.
  • Bedrijven leveren input voor de schoolopdrachten.
  • Implementatie van de onderwijsvisie leidt studenten op tot medewerkers die zich in sterk innoverende arbeidsomgevingen weten te manifesteren.